top of page

Buđenje Velikih Seldžuka

budjenjevelikihseldzuka

Buđenje Velikih Seldžuka prikazuje uspon Seldžuka pod sultanom Malik-Shahom I i njegovim sinom Ahmadom Sanjarom, kasnije sultanom Seldžučkog carstva. Fokusira se na njihove borbe i bitke protiv Hassana-i Sabbaha, vođe Reda ubica (nazvanog “Batini”), koji se bore za stvaranje kadijanskog kalifata, i protiv Vizantijskog carstva i suparničkih država koje nastoje oslabiti Seldžuke .

Uloge: Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Barış Arduç, Sevda Erginci, Fahriye Evcen...

Epizode

bottom of page